Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie, poprzez Bogurodzicę – Matkę i Królową Polski. Warto pamiętać, iż czasy, w jakich Ruch powstał były bardzo niebezpieczne dla naszego kraju, można z łatwością wymieniać zagrożenia, jakie za sobą niosły dla Narodu, Polski i Kościoła Świętego.

Zaledwie po dwóch latach od pierwszych słów Kardynała Ruch PMK został zaaprobowany przez Episkopat Polski. Pierwszym Duszpasterzem Pomocników był ks. Marian Piątkowski. Ruch rozwijał się w poszczególnych diecezjach, parafiach…

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:
POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi!

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

CEL ZAŁOŻENIA PMK:
W liście pasterskim do ludzi Prymas kieruje się z prośbą o pomoc dla Kościoła przez Maryję.
Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek apostolstwa.
Najlepszym wzorem jest Maryja, która oddanych sobie ludzi kieruje trudną drogą.

OBOWIĄZKI POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA
Nieść pomoc z Maryją
Nieść pomoc Kościołowi
Miłować Kościół
Nieść pomoc bliźnim
Posłuszeństwo Kapłanom

Kategorie: aktualności