Poniedziałek, 17 stycznia 2022
6:30+Zofia Grad of. rodz. Drewniak.
18:00I)+Leokadia Szajnik (9-ty dzień) z ofiar uczestników pogrzebu: od córki i syna, od siostry Anny Cynk z mężem, od chrześniaka Piotra z rodziną, od kuzyna Tadeusza z żoną, od Janusza Cynk z rodziną, od Małgorzaty Dryla z rodziną, od Zarządu Firmy KABANOSPOL, od Pracowników Firmy KABANOSPOL, od rodz. Jakielaszek, od rodz. Goclanów, od sąsiadów Szubartów, od sąsiadów Ryznar, od Stanisławy i Zbigniewa Kulas, od Pawła i Leszka Tomasik, od kolegi Grzegorza…, od rodz. Żyłów, od Adeli Socha z rodziną, od rodz. Ślęk, od Wandy i Tadeusza Szczepanik, od sąsiada Andrzeja Stysia z rodziną, od rodz. Magoń, od sąsiadów Kądziołka, od sąsiadki Jadwigi.
II)+Jan Szubart of. rodzina.

Wtorek, 18 stycznia 2022
6:30++Franciszek, Aniela i Władysław Socha.
18:00I)+Maria Goclan. Msza św. (30-ty dzień) od uczestników pogrzebu: od syna Aleksandra z żoną, od syna Mieczysława, od siostry Zofii z mężem, od wnuka Andrzeja z rodziną, od wnuczki Doroty z rodziną, od Edyty, od wnuczki Anny, od wnuczki Małgorzaty z rodziną, od wnuka Mariusza z rodziną, od wnuczki Barbary, od chrześnicy Kazimiery Boratyn z rodziną, od Zofii i Jana Szal, od Barbary i Bogusława Mac, od Wandy i Antoniego Gargała, od rodz. Krupińskich, od rodz. Kotołowskich, od rodz. Szal z Rzeszowa, od Mariusza Kwolek z rodziną, od rodz. Uchman z Kosiny, od sąsiadów Szal i Rajchel, od pracowników Firmy BUDMAR, od rodz. Szpunar, od Stanisława i Wandy Cieszyńskich, od Zofii Nycz, od Adama Bar z rodziną, od rodz. Grad, od Katarzyny i Pawła Lichota, od Barbary i Janusza Podolec z rodziną, od Arlety i Jacka Bar, od rodziny Huk, od Anieli Pelc i rodz. Majchrowskich, od Krystyny i Mariusza Słupek, od rodz. Pusz, od rodz. Mac, od rodz. Obłozów z Przeworska, od rodz Żwan z Markowej, od rodz. Kulisiów z Katowic, od Anny i Juliana Kucha z rodziną, od Anny i Zbigniewa Szal, od rodz. Karnas i Kisała, rodz. Lichotów, od rodz. Bachnackich, od sąsiadów Hawro, od rodz. Kmiotek z Markowej, od Barbary Hawro, od siostrzeńca Grzegorza z żoną, od Arkadiusza i Sylwii Kuźniar z rodziną, od siostrzenicy Marty z mężem, od Moniki i Piotra Szurlej z rodziną, od Pauliny i Macieja Czado z rodziną, od siostrzeńca Mariusza z rodziną, od Janiny Leniar.
II)++Stanisław i Agata Socha.

Środa, 19 stycznia 2022
6:30++Mieczysław, Stefania Gargała.
18:00I)+Teresa Styś (9-ty dzień). Msza św. z ofiar uczestników pogrzebu: od brata Wiesława z rodziną, od męża, od syna Tomasza z rodziną, od syna Sylwka, od córki Moniki z rodziną, od córki Izabeli z rodziną, od brata Antoniego z żoną, od Danuty i Józefa Kot, od rodz. Trojnar, od szefostwa Zakładu Paola córki Moniki, od rodz. Choma, od koleżanek z pracy córki Moniki, od chrześniaka Pawła z rodziną, od Jacka Kontek z rodziną, od cioci Stefani, od rodz. Naróg, od sąsiadów Niedojad, od rodz. Mokrzyckich, od rodz. Styś i Tajchman z Wysokiej, od Bogusławy i Romana Michna, od Krystyny Podolec, od rodz. Wota, od rodz. Roman i Boratyn, od rodz. Puszkarz, od Wandy Ciepły z rodziną, od Wandy i Jana Kontek, od Eweliny Chudzik z rodziną, od Marii Szafran z rodziną, od Alicji Mokrzyckiej z rodziną.
II)+Zofia grad of. rodz. Sochackich.

Czwartek, 20 stycznia 2022
6:30+Zofia Grad of. rodz. Mac.
13:00POGRZEB:+Piotr Fajger
18:00I) O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla mieszkańców z nr domów 889-985.
II)+Renata Bembenik (2 r. śm.).

Piątek, 21 stycznia 2022
6:30+Kazimiera Bembenik of. syn Krzysztof z rodziną.
18:00I) O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla mieszkańców z nr domów 986-1090.
II)++Zofia, Stanisław Rak of. prawnukowie.

Sobota, 22 stycznia 2022
6:30+Kazimiera Bembenik of. syn Grzegorz z rodziną.
18:00I)+Krystyna Hawro (30-ty dzień). Msza św. z ofiar uczestników pogrzebu: od męża Adolfa, od córki Renaty z rodziną, od córki Haliny z rodziną, od córki Jolanty z rodziną, od wnuczek Agaty i Martyny, od brata z rodziną, od kuzynek Adeli i Janiny z Tyńca Małego, od Wandy i Antoniego Gargała, od Tadeusza Mac z rodziną, Kazimiera Kłak z rodziną, od koleżanek i kolegów Joli z pracy z lokalu „Górnica”, od właściciela i pracownic sklepu w Manasterzu, od Genowefy Kłak, od Daniela Kłak z rodziną, od Ewy i Wojciecha Jamróz z rodziną, od wnuczki Patrycji, od Pawła Abram z rodziną, od sąsiadów Ewy i Grzegorza Bobowskich, od Jacka Motowidło z rodziną, od Tomasza Hawro z rodzicami, od pracowników zakładu pracy córki Renaty z Albigowej, od koleżanek i kolegów z Instytutu z Albigowej, od Aliny z mężem Dajkowie, od Iwony i Andrzeja Lichotów, od Zofii Hawro z rodziną, od rodz. Kłak i Hundz, od Kamila Kłak z rodziną, od swatów z Manasterza, od Marii i Mariana Lichota, od Anny Mazur z rodziną, od Daniela i Sylwii Hawro z Albigowej, od Moniki i Józefa Lichota, od Kazimiery i Kazimierza Socha.
II)++Maria i Józef Trojnar of. wnukowie.

Niedziela, 23 stycznia 2022
7:30++Stefania, Józef Rak; Janina i Stefan Tytoń of. wnukowie.
9:00++Bronisława, Walerian, Adolf, Janina Wrona of. Stanisława z Grodkowa.
11:00za Parafian.
16:00++Janina, Wojciech Gargała of. córka Halina.

Środa, 26 stycznia 2022
6:30++Siostry i Matki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich.

Wtorek, 01 lutego 2022
18:00+Zofia Szubart. Msza św. (w 30-ty dzień) z ofiar uczestników pogrzebu: od córki Bożeny z mężem, od wnuków Magdaleny i Arkadiusza, od córki Krystyny, od wnuków Katarzyny, Moniki i Wojciecha, od Andrzeja Sochy z rodziną, od Heleny Szal, od firmy LUX OKULISTYKA Kruk Władysław, od firmy OPTICARE KAROLINA CHMIEL, od Anny Szubart z rodziną, od Ryszarda Żyga z rodziną, od Stefanii Żyga z rodziną, od Wiesława Żyga z rodziną, od rodz. Hawro, od wnuka Tomasza z rodziną, od rodz. Ambickich, od Józefy Olechowskiej z Kosiny, od Władysławy, Ewy i Jana Socha, od kuzynek Haliny i Wiesławy, od Roberta Szubart z rodziną, od Kazimiery i Kazimierza Socha, od rodz. Rajskich, od Anny i Stanisława Szubar, od Haliny i Henryka Ambickich z rodziną, od kolegów z pracy zięcia Grzegorza, od Marii i Eugeni Winiarz i rodz. Żurek, od Lucyny Ruszel z rodziną, Heleny Mac, od Adama i Heleny Mac, od koleżanek i kolegów córki Krystyny z poczty Polskiej w Łańcucie, od rodziny Podolec i Słonina.
II) Obł. Boże, potrzebne łaski oraz opiekę MB dla Antoniny i jej rodziców.

Czwartek, 03 lutego 2022
+Jerzy Woźny.
6:30+Janina Hawro (30-ty dzień) z ofiar uczestników pogrzebu: od siostry Bronisławy, od siostrzeńca Janusza z rodziną, od Anny z rodziną, od Agnieszki z rodziną, od Anny i Juliana Kucha, od kuzyna Edwarda z rodziną, od Józefy i Leszka Hawro, od Mateusza, od Edyty, od Asi z rodziną, od rodz. Lepianków, od Marka Hawro z rodziną, od sąsiadów, od chrzesnej z rodziną, od rodz. Kwintów, od sąsiadów Rak, od sąsiadów Gargałów, od rodz. Pomianek, od kuzynki Genowefy, od rodz. Szczygieł, od rodz. Kierkiewicz, od rodz. Szylarów, od rodz. Bembenik, od Aliny i Andrzeja z rodziną, od rodz. Komaruk, od byłej sąsiadki Kazimiery.
18:00++Stanisława Rak (7 r. śm.) oraz Stanisław of. syn.

Piątek, 04 lutego 2022
+Jerzy Wożny.

Sobota, 05 lutego 2022
+Jerzy Woźny.

Niedziela, 06 lutego 2022
11:00za Parafian w tym +Zofia Bobowska (30-ty dzień) z ofiar uczestników pogrzebu: od syna Kazimierza z rodziną, od wnuczki Asi z rodziną, od wnuka Tomasza z rodziną, od córki Marii, od syna Janusza z rodziną, od syna Andrzeja z żoną, od wnuczki Doroty, od wnuka Grzegorza z żoną, od pracodawcy, koleżanek i kolegów z Firmy „REAL” w Albigowej, od rodzin Mac i Naróg, od Małgorzaty i Adama Kucha, od Zofii Jakubiszyn, od Renaty Hawro, od Andrzeja Kot, od rodz Sodleja, od rodz. Łamaszów, od Józefy i Antoniego Lenar, od kuzynek Heleny i Marii, od rodz. Ciężkal, od wnuczki Patrycji z rodziną, od wnuczki Anny z rodziną, od rodz. Ambickich, od sasiadów Baryckich, od Danuty Kowalskiej z mężem, od Kazimiery i Kazimierza Socha, od rodz. Kłusek i Bembenik, od rodz. Gorczyca, od, rodz. Grad, od wnuczki Moniki z rodziną, od rodz. Maczugów, od rodz. Rogowskich z Dębicy, od Krzysztofa Sanickiego z rodziną, od Andrzeja Sanickiego z rodziną, od wnuków Pawła i Filipa, od rodz. Guniów.
16:00+Jerzy Woźny.

Poniedziałek, 07 lutego 2022
+Jerzy Woźny.
6:30+Leokadia Szajnik (30-ty dzień) z ofiar uczestników pogrzebu: od córki i syna, od siostry Anny Cynk z mężem, od chrześniaka Piotra z rodziną, od kuzyna Tadeusza z żoną, od Janusza Cynk z rodziną, od Małgorzaty Dryla z rodziną, od Zarządu Firmy KABANOSPOL, od Pracowników Firmy KABANOSPOL, od rodz. Jakielaszek, od rodz. Goclanów, od sąsiadów Szubartów, od sąsiadów Ryznar, od Stanisławy i Zbigniewa Kulas, od Pawła i Leszka Tomasik, od kolegi Grzegorza…, od rodz. Żyłów, od Adeli Socha z rodziną, od rodz. Ślęk, od Wandy i Tadeusza Szczepanik, od sąsiada Andrzeja Stysia z rodziną, od rodz. Magoń, od sąsiadów Kądziołka, od sąsiadki Jadwigi.
18:00+Stanisław Cieszyński.

Środa, 09 lutego 2022
18:00+Teresa Styś (30-ty dzień). Msza św. z ofiar uczestników pogrzebu: I)+Teresa Styś (9-ty dzień). Msza św. z ofiar uczestników pogrzebu: od brata Wiesława z rodziną, od męża, od syna Tomasza z rodziną, od syna Sylwka, od córki Moniki z rodziną, od córki Izabeli z rodziną, od brata Antoniego z żoną, od Danuty i Józefa Kot, od rodz. Trojnar, od szefostwa Zakładu Paola córki Moniki, od rodz. Choma, od koleżanek z pracy córki Moniki, od chrześniaka Pawła z rodziną, od Jacka Kontek z rodziną, od cioci Stefani, od rodz. Naróg, od sąsiadów Niedojad, od rodz. Mokrzyckich, od rodz. Styś i Tajchman z Wysokiej, od Bogusławy i Romana Michna, od Krystyny Podolec, od rodz. Wota, od rodz. Roman i Boratyn, od rodz. Puszkarz, od Wandy Ciepły z rodziną, od Wandy i Jana Kontek, od Eweliny Chudzik z rodziną, od Marii Szafran z rodziną, od Alicji Mokrzyckiej z rodziną.