Ogłoszenie Sołtysa wsi Gilowice

Sołtys wsi Husów informuje, że będzie zbierał
należności z tytułu podatków – IV rata oraz opłatę za
odbiór odpadów komunalnych w niżej podanych
dniach:
09.11.2020 r. – /poniedziałek/ w godz.15.00 -18.00,
12.11.2020 r. – /czwartek/ w godz. od 15.00 – 18.00,
13.11.2020 r. /piątek/ w godz. od 15.00 -18.00,
14.11.2020 r. / sobota/ w godz. 8.00 – 10.00,
w Domu Społecznym w Husowie /biuro sołtysa/.

Sołtys Wsi Husów
Marcin Bembenik

Kategorie: aktualności