Zakład Usług Kominiarskich zawiadamia, że w dniach od 13-17.XII.2021 roku będą czyszczone i sprawdzane przewody kominowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków terenów i innych obiektów. Rozporządzenie mówi o częstotliwości czyszczeń przewodów kominowych:
*dymnych (co najmniej raz na trzy miesiące)
*spalinowych – od kotłów gazowych ( co najmniej raz na sześć miesięcy)
*wentylacyjnych (co najmniej jeden raz w roku)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Brzozowski

Kategorie: aktualności