Temat: „Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać”

Pomyśl kogo nazywamy mistrzem? Może być ktoś mistrzem w sporcie, w kuchni, w grze na instrumencie muzycznym. Bycie mistrzem okupione jest ciężką pracą i długimi godzinami treningów i ćwiczeń. 

Kto jest mistrzem w oczach Pana Boga?

Posłuchaj:

W przytoczonej Ewangelii nie padło słowo „mistrz”, ale warto zwrócić uwagę na słowo „błogosławieni”.

Mistrzami w oczach Pana Boga są błogosławieni i święci. Nazywamy tak wybranych ludzi, którzy żyją z Bogiem w niebie. Tytuł blogosławionego lub świętego nadaje papież podczas specjalnej uroczystości. 

Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie kogoś błogosławionym.

Kanonizacja to uroczystość, podczas której papież ogłasza błogosławionego świętym. 

Błogosławieni i święci to osoby, które są w niebie. Różnica między błogosławionym a świętym polega na tym, że błogosławionemu oddaje się cześć w diecezji (cząstce Kościoła) a świętemu w całym Kościele. 

Zobacz jak wyglądała beatyfikacja Jana Pawła II:

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę wpisz co to jest beatyfikacja i kanonizacja. 

Zadanie: Wpisz do zeszytu świętych i błogosławionych diecezji przemyskiej. 

Pomódl się Litanią do Wszystkich Świętych.

Kategorie: aktualności