Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Kolejny raz w życiu dane jest nam świętować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. I choć przeżywamy te święta corocznie, to jednak okoliczności są zawsze inne, zawsze nowe. Takie jest też Boże Słowo, które  pragniemy wciąż na nowo odkrywać, ukazując jego aktualność w naszych czasach.

Mamy nadzieję, że poprzez naszą posługę, ten szczególny czas, w jakim Bóg przewidział nasze życie, zostaje choć trochę oświecony światłem Bożego Słowa. Dołączamy w ten sposób do „karawany” chrześcijan, do tych, którzy byli przed nami, wyznawali świętą wiarę, przekazywali jej światło kolejnym pokoleniom i tak jak my, musieli również zmagać się z przeciwnościami: prześladowaniami, trudem ewangelizacji, wojnami, zarazami i mimo wszystko, zdołali pozostać wiernymi Chrystusowi.

Czas pandemii pokazuje nam kruchość naszych planów, ustawia nas – jako ludzi – na „swoim” miejscu, miejscu stworzenia, które nie jest Bogiem, które jest zależne od zewnętrznych okoliczności, pomimo geniuszu, jaki duch ludzki osiągnął poprzez wieki.

W obliczu tych wydarzeń pozostaje coś, co jest pewne, niezachwiane, coś co nie zależy od losów historii: prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ten fakt jest dla nas wszystkich punktem odniesienia, miarą, którą mamy oceniać naszą historię.

Zmartwychwstały Chrystus, powracający zwycięski jest odpowiedzią na każde pytanie, jakie rodzi się w ludzkim sercu.

Dajmy się ogarnąć tą Dobrą Nowiną: Chrystus zmartwychwstał!

ks. Paweł, ks. Sławomir, ks. Marian

Kategorie: aktualności