Zakład Usług Kominiarskich zawiadamia:
SOŁECTWO/HUSÓW, że w dniach od 07-11.XII.2020 roku będą czyszczone i sprawdzane przewody kominowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków terenów i innych obiektów.

Rozporządzenie mówi nam o częstotliwości czyszczeń przewodów kominowych:
*dymnych (co najmniej raz na trzy miesiące)
*spalinowych – od kotłów gazowych (co najmniej raz na sześć miesięcy)
*wentylacyjnych (co najmniej jeden raz w roku)

Osobą uprawnioną do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych jest wyłącznie KOMINIARZ.

z poważaniem Paweł Brzozowski-kierownik zakładu i mistrz kominiarski

Kategorie: aktualności