1. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w dni powszednie o godzinie 17.30. W niedziele o godz. 15.30. Bezpośrednio po różańcu Msza św.

2. Bóg zapłać za kwiaty, czystość w kościele, złożoną ofiarę. Troskę na ten tydzień przekazujemy: Dorocie Szpunar, Bogusławie Bar, Jolancie Podolec, Magdalenie Goleniowskiej, Danucie Podolec, Iwonie Socha (sprzątanie w sobotę 24.X).

3. Dziękujemy za ofiary na termomodernizację naszego kościoła składane na tacę oraz przesyłane na konto parafialne.

4. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na zimowy (z 3:00 na 2:00).

5. Zachęcamy do korzystania z parafialnej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz czytania prasy katolickiej.

6. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „KRWINKI GABRIELA” przy OSP w Husowie, serdecznie zaprasza mieszkańców Husowa do udziału w IV edycji akcji honorowego krwiodawstwa pt. PODŁĄCZ SIĘ POD HYDRANT ŻYCIA, która odbędzie się 25 października 2020 r. w godz. 09:00-13:00 w Remizie OSP HUSÓW. Krew może oddać każda osoba zdrowa: w wieku 18-65 lat; o masie ciała przekraczającej 50 kg; która nie spożywała alkoholu 24 godziny przed planowanym oddaniem.

Kategorie: aktualności