OGŁOSZENIE

Informuje się, że Sołtys Wsi Husów będzie zbierał należności z tytułu podatków, odpadów komunalnych oraz spółki wodnej w filii Centrum Kultury w Husowie, Husów nr 1 (Dom Społeczny) – Biuro Sołtysa w niżej podanych dniach:

09.03.2022 r. – /środa/ w godz. 8.00 – 12.00,

10.03.2022 r. – /czwartek/ w godz. od 8.00 – 12.00,

11.03.2022 r. /piątek/ w godz. od 15.00 – 19.00,

12.03.2022 r. /sobota/ w godz. od 8.00 – 10.00,

14.03.2022 r. /poniedziałek/ w godz. od 15.00 – 19.00,

15.03.2022 r. /wtorek/ w godz. od 15.00 – 19.00.

Sołtys Wsi Husów
Marcin Bembenik
                      

Kategorie: aktualności