d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/04/f8/5c508073654...

                         Informuje się, że Sołtys wsi Husów będzie pobierał  opłatę  za odbiór odpadów komunalnych w filii Centrum Kultury w Husowie, Husów nr 1 (Dom Społeczny) – Biuro Sołtysa w niżej podanych dniach:

07.02.2022 r. – /poniedziałek/ w godz.8.00 -11.00,

14.02.2022 r. – /poniedziałek/ w godz. od 15.00 – 18.00,

15.02.2022 r. /wtorek/ w godz. od 15.00 -18.00.

Informuję również, iż można otrzymać worki na odpady komunalne w biurze Sołtysa.
Sołtys Wsi Husów
Marcin Bembenik
tel. 603 710 742

Kategorie: aktualności