Informuje się, że Sołtys Wsi Husów będzie zbierał należności z tytułu odpadów komunalnych w filii Centrum Kultury w Husowie, Husów nr 1 (Dom Społeczny) – Biuro Sołtysa w niżej podanych dniach:

12.07.2021 r. – /poniedziałek/ w godz. 15.00 – 18.00,

15.07.2021 r. – /czwartek/ w godz. od 15.00 – 18.00.

Sołtys Wsi Husów                                                                                                                                                          /-/ Marcin Bembenik

Kategorie: aktualności