Informuje się, że Sołtys Wsi Husów będzie zbierał należności z tytułu podatków – Rata II, odpadów komunalnych oraz spółki wodnej w filii Centrum Kultury w Husowie, Husów nr 1 (Dom Społeczny) – Biuro Sołtysa w niżej podanych dniach:

10.05.2021 r. – /poniedziałek/ w godz. 15.00 – 18.00,
14.05.2021 r. – /piątek/ w godz. od 15.00 – 18.00,
17.05.2021 r. /poniedziałek/ w godz. od 15.00 – 18.00.

Sołtys Wsi Husów-Marcin Bembenik

Kategorie: aktualności