Informuje się, że Sołtys Wsi Husów będzie zbierał należności z tytułu podatków, odpadów komunalnych oraz spółki wodnej w filii Centrum Kultury w Husowie, Husów nr 1 (Dom Społeczny) – Biuro Sołtysa w niżej podanych dniach:

08.03.2021 r. – /poniedziałek/ w godz. 8.00 – 12.00,

09.03.2021 r. – /wtorek/ w godz. od 8.00 – 12.00,

10.03.2021 r. /środa/ w godz. od 15.00 – 19.00,

11.03.2021 r. /czwartek/ w godz. od 15.00 – 19.00,

12.03.2021 r. /piątek/ w godz. od 15.00 – 19.00,

13.03.2021 r. /sobota/ w godz. od 8.00 – 11.00,

15.03.2021 r. /poniedziałek/ w godz. od 15.00 – 18.00

Sołtys Wsi Husów
Marcin Bembenik

Kategorie: aktualności