Informuje się, że sołtys wsi Husów będzie pobierał  opłatę  za odbiór odpadów komunalnych w niżej podanych dniach:

08.02.2021 r. – /poniedziałek/ w godz.15.00 -18.00,
09.02.2021 r. – /wtorek / w godz. od 15.00 – 18.00,
15.02.2021 r. /poniedziałek/ w godz. od 15.00 -18.00,
w Domu Społecznym w Husowie /biuro sołtysa/

SOŁTYS WSI HUSÓW
/-/ Marcin Bembenik

Kategorie: aktualności