Święci są wśród nas…

*Katecheza na 27.X.2020 rok dla klasy 6b i 5a. Należy dokończyć oglądanie filmu cz. I.
*Katecheza na 28.X.2020 rok dla kl. 6a oglądamy cz. I; kl. 6b oglądamy cz. II

Święci są wśród nas… cz. II

*Katecheza na 29.X.2020 rok dla kl. VIa i Va oglądamy cz. II i wykonanie zadania przesyłamy na aplikację mobilną.

Kategorie: aktualności