„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11).

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Radując się z przyjścia na świat Bożej Dzieciny, Emmanuela, który stał się Bogiem z nami, życzymy, aby Ten, którego położono w żłobie, a który stał się dla nas pokarmem na wieczny czas, dopełnił w Was swojego dzieła: niech umacnia w chwilach słabości, zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie pandemii i rozprasza wszelkie ciemności, a każdy dzień wypełni swoją łaską i błogosławieństwem.

Błogosławionych, radosnych, pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku! Szczęść Boże!

duszpasterze parafii
pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Husowie


NIE LĘKAJCIE SIĘ…

Kategorie: aktualności